WaterKEY S.S.
Warszawa
Copyright ©
2006 -  2023
by WaterKEY S.S.
All Rights reserved

TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
!
Wybierz:
- INFO o stratach wody
Only about ECOREG software
under construction
POS-W w.2
ECOREG w.2
- SZKOLENIA
Wymiana Przewodów    
Straty z Wycieków
Straty do Gruntu
Straty do Gruntu
Straty do Gruntu
Ukryte Wycieki
- Ważniejszy od strat wody - MOKR <-----
"Zbanalizowane obecnie kilkuletnie plany
rozwoju WOD-KAN opierające się wyłącznie na opcjach CAPEX są w ekstremalnym stopniu upośledzone ekonomicznie."

S. Speruda, "WODOCIAGI KANALIZACJA", 9/23