WaterKEY S.S.
Warszawa
Copyright ©
2006 -  2023
by WaterKEY S.S.
All Rights Reserved

TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
!
MOKR (model obsługi kapitału rzeczowego wod-kan)
Ogólnie i najkrócej, czyli jak należy rozumieć MOKR?-> kilka stron

                                                      Numer 09/23-> kilka stron
                                                      Numer 10/23-> kilka stron
                                                      Numer
11/23-> kilka stron
                                                      Numer
12/23-> kilka stron

                                    Portal Samorządowy -> artykuł
                                    Niektóre nasze książki -> poznaj
W JAKI SPOSÓB POMAGAMY ZAKŁADOM WOD-KAN W DZIEDZINIE MOKR?
Podawane na stronie WWW informacje dotyczą przeciętnych krajowych sieci wodociągowych. Z tego powodu  - przed rozpoczęciem lub zaoferowaniem dalszych ewentualnych prac - w ciągu kilku dni dokonujemy bezpłatnej wstępnej oceny potencjału Twoich indywidualnych oszczędności tkwiących w  OPCJACH i MOKR. Ocena ta nie zobowiązuje Cię do niczego. Skontaktuj się z nami jeśli jesteś nią  zainteresowana lub zainteresowany .
- SZKOLENIA/WEBINARY nt. MOKR
- ARTYKUŁY, KSIĄŻKI I INFORMACJE
W JAKI SPOSÓB POMAGAMY INSTYTUCJOM W DZIEDZINIE MOKR?
Udostępniamy swoją wiedzę na zasadach KONSULTINGU.
                         
                            SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...
Nie straty wody są najważniejsze w gospodarce WOD-KAN, najważniejszy jest MOKR...
"Zbanalizowane obecnie kilkuletnie plany
rozwoju WOD-KAN opierające się wyłącznie na opcjach CAPEX są w ekstremalnym stopniu upośledzone ekonomicznie."

S. Speruda "WODOCIAGI KANALIZACJA" 9/23
WEBINARY w przygotowaniu:Zrealizowane WEBINARY:

09/11/2023 - FUNDUSZE EU na straty wody dla gmin <15 tys. mieszk.

07/09/2023 - Informacje wprowadzające do MOKR

14/09/2023 - Dlaczego SPRZĘT i MONITORING nie działa? Jak tego uniknąć?

21/09/2023 - Efektywna obsługa kapitału rzeczowego: Sekret 30% oszczędności w firmach wodociągowych.

28/09/2023 - Dźwignia Strat Wody.

26/10/2023 - Zgon mitu "bezawaryjnych sieci"