WaterKEY
Warszawa
POLECAMY NASTĘPUJĄCY DOJAZD - patrz poniżej (do budynku nr 39 - Hotel IKAR i jednoczesnie miejsca szkolenia)
Dojazd zwizualizowano
metrem po prawej na dole.
Jeżeli uczestnik przyjechał samochodem - samochody można parkować:
- w okolicach budynku 39 lub 38 na oznaczonych kolorem białym miejscach dla gości. Wcześniej jednak nalezy podac przy bramce/wjeździe, że jest się uczestnikiem konkretnego szkolenia -wówczas strażnicy mają obowiązek wpuścić biorących udział w szkoleniu. Brama/miejsce wjazdowe jest tutaj,

                                                                             - można równiez parkowac na bardzo tanim parkingu podziemnym, tutaj: 
DOJAZD
METREM
DOJAZD WŁASNYM SAMOCHODEM (tylko od ul.Nowoursynowskiej!!!)
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
http://maps.google.pl/maps?q=52.163146,21.038677&hl=pl&num=1&t=m&z=17 - PATRZ
 
Odśwież klawiszem "F5" informacje o szkoleniach!
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowych szkoleniach
Sposób dojazdu... na szkolenia stacjonarne
SZKOLENIA
WIELOBRANŻOWE


Kolejne szkolenia 2024, czyli...
Zakres tematyczny realizowanych przez na szkoleń to:
WOD-KAN, Ciepłownictwo, GAZ, Architektura Krajobrazu, Zieleń Miejska, Gospodarka Odpadami itd.
DRUK ZWOLNIEŃ z VAT
 
 
 
 
Tematy szkoleń, na które przyjmowane są zgłoszenia:
UWAGA: w 2022 r, po zorganizowaniu w ciągu ostatnich 16-u lat 270-u szkoleń stacjonarnych przeszliśmy na szkolenia ON-LINE - przez internet.


Poni
żej podajemy SZKOLENIA (od najpóźniej do najwcześniej realizowanych)
 
 
 
 
 
 
`Wiedza źródłem oszczędności`
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sa jeszcze wolne miejsca,
do zako
ńczenia zapisów
pozosta
ło:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©
2006 -  2024
by WaterKEY S.S.
All Rights reserved

„KURS Technologa Oczyszczalni Ścieków (KTOŚ)"
- 22, 23 i 24 maj 2024 r ON-LINE
     ->Dokumenty do pobrania (opis szkolenia+karta zg
łoszenia)         
     ->Lokalizacja szkolenia - ON-LINE

„KURS Technologa STACJI UZDATNIANIA WODY"
- 12 i 13 czerwiec 2024 r ON-LINE
     ->Dokumenty do pobrania (opis szkolenia+karta zg
łoszenia)         
     ->Lokalizacja szkolenia - ON-LINE

„STUDNIE - UJĘCIA WODY"
- 14 czerwiec 2024 r ON-LINE
     ->Dokumenty do pobrania (opis szkolenia+karta zg
łoszenia)         
     ->Lokalizacja szkolenia - ON-LINE

sa jeszcze wolne miejsca
„KURS Obsługi Automatyki Węzłów Cieplnych"
ostatnie szkolenie z CYKLU

- 16 maja 2024 r ON-LINE
     ->Dokumenty do pobrania (opis szkolenia+karta zg
łoszenia)         
     ->Lokalizacja szkolenia - ON-LINE