WaterKEY S.S.
Warszawa
Copyright ©
2006 -  2024
by WaterKEY S.S.
All Rights reserved

TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
!
woda+
Wielomodułowy serwis ograniczania/kierowania stratammi wody i generowania zysków/oszczędności na bazie redukcji wycieków przeznaczony dla wodociagów gminnych <15 tys. mieszkańców (jedna strefa).
Obliczenia i wszystkie praktyki minimalizujące koszty wody - w jednym miejscu.

woda+ - razem z prowadzącym użytkowników (jednym z najlepszych ekspertów w Polsce) oszczędzamy 25-30% kosztów produkcji i dostawy wody w przeciętnych warunkach dostawy wody wodociągowej
(zgodnie z technologią IWA).

woda+ to również platforma szkoląca (i nie tylko). Możesz uzyskać na jej bazie CERTYFIKAT szkolenia i działania zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi International Water Association (IWA) w dziedzinie redukcji wycieków.
LOGOWANIE REJESTRACJA
Pakiety PREMIUM
woda+   podstawą naszych rozwiązań jest wyłącznie… INTELIGENCJA FIRM WOD-KAN
Konsulting dla firm WOD-KAN i zarządów UMiG minimalizujący koszty bieżące
i wieloletnie strat wody oraz związanego z nim najważniejszego kapitału aktywów
Jako przodujący w tym temacie - wspieramy samorządy i ich zakłady WOD-KAN w następujących obszarach:

     1) Plany Ograniczania Kosztów Wieloletnich Wodociągów na bazie strat wody

     2) Świadczymy pomoc w analizach i kierowaniu kosztami wieloletnimi

     3) Poprawiamy efektywności w nadzorze właścicielskim UMiG nad zakładami WOD-KAN

     4) Organizujemy szkolenia dla pracowników zakładów WOD-KAN, UMiG oraz Radnych Samorządowych (ponad 380 szkoleń!)

Do zyskania są miliony złotych - począwszy od skali małej gminy, których oszczędzania nie wymaga w najmniejszym nawet stopniu przy zatwierdzaniu cen wody ani regulator PGW Wody Polskie, ani pozostałe instytucje kontrolne, w tym NIK!!!

UWAGA: jeżeli w Twoim zakładzie WOD-KAN nie rozpoczęto oszczędzania kosztów wieloletnich (nie wymaganych przepisami przestarzałego w tym względzie o 25 lat prawa polskiego!!!) - skontaktuj się z nami, a zrozumiesz sam/-a skalę PROBLEMU...
Nieznajomość ekonomii - podobnie jak brak znajomości przepisów prawa - nie chroni przed surowymi KONSEKWENCJAM,
a za wszystko płacą/finansują wyłącznie odbiorcy wody w rachunkach za wodę! Tu naprawdę chodzi o miliony złotych!
Nasza pierwsza bezpłatna porada dla Ciebie:
Zrób wcześniej sam/-a milionowe oszczędności, zanim "uprzejmie poproszą" Cię o to odbiorcy wody!
oraz...