WaterKEY S.S.
Warszawa
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Czym są naprawdę straty wody w wiejskich i miejskich sieciach wodociagowych?
Sposób obrony przed zarzutami o zbyt wysokie straty itd.
 
UWAGA: dla potrzeb zainteresowanych tematem oszczędzania wody w sieciach wodociągowych zamieszczmy poniżej linki do prezentacji filmowych.

W prezentacjach omówiono profesjonalny sposób oszczędzania wody oraz to, w jaki sposób nie należy się bronić przed zarzutami o zbyt wysokie straty wody.
1. BARDZO WAŻNE, gdyż wiele zakładów wodociągowych brnie na początku w całkowicie niemerytoryczny sposób obrony za pomocą Strat Pozornych. Podaje informacje, kóre nie pozwalają na poważne potraktowanie ich argumentów, a można to wczesniej obliczyć! Czyli: W jaki sposób nie należy bronić się przed zarzutami o zbyt wysokie straty wody (27 minut) - cz.1 - LINK
2. BARDZO WAŻNE, gdyż zakłady próbują obronić swoje straty na bazie Wymiany Przewodów - co na początku jest niejako błedem, gdyż jest to najdroższy sposób oszczędzania wody. Czyli: W jaki sposób nie bronić się przed zarzutami o zbyt wysokie straty wody (17 minut) - cz.2 - LINK
3. W jaki sposób należy bronić się przed zarzutami o zbyt wysokie straty wody (19 minut) - cz.3 - LINK
4. PLAN OSZCZEDZANIA WODY jako KIEROWNICA postępowania ze stratami wody - 12 minut - cz.4 - LINK
INFORMACJE O PROGRAMACH z PREZENTACJI:

- POS-W,
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Na wstępie nalezy stwierdzić, że prowadzona w przeciętnych krajowych warunkach eksploatacja sieci wodociągowych nie "sprzyja" w całym mozliwym jej zakresie oszczędzaniu wody.

PO PIERWSZE: Eksploatatorzy sieci wodociągowej mają pewne problemy ze zrozumieniem i zaakceptowaniem faktu, że w celu oszczędzania wody należy podjąc określone kroki - zwykła eksploatacja sieci nie wystarcza tu nigdy. Należy zająć się fizycznie
w szczególności:
- wpływem ciśnienia na straty wody - ograniczyc do minimum jego wpływ na wywoływane nim straty wody (w zakresie strat do gruntu i strat
z wycieków),
- ograniczaniem długości trwania wycieków zanim pojawią się na powierzchni gruntu [należy na bieżąco wartościować straty z wycieków
i podejmować, jeżeli jest to opłacalne - wyszukiwanie wycieków obecnych już pod ziemią [przeciętnie wycieki trwają sto kilkadziesiąt dni zanim wywołaja tzw. awarie przewodów)] - czy policzyłeś może czas trwania wyciekw swojej sieci?,
- wymianą przewodów w momencie/roku (nie wcześniej ani później) kiedy jest to opłacalne ekonomicznie ze względu na straty wody i ilość awarii.
Służą do tego 4-y ( a w większości przypadków trzy) procesy ograniczania strat wody.

PO DRUGIE: Dostawca wody ma czynny wpływ na wielkość jednego dużego składnika wody wtłaczanej do sieci - właśnie strat wody. Pozostałe składniki: woda zużywana przez odbiorców - zależy od nich samych,a potrzeby technologiczne sieci sa bardzo małą częścią determinowaną procesowo przez dostawcę.  
Z tego powodu straty wody - w świetle normatywów miedzynarodowej organizacji wodociągowej tj. International Water Association (IWA) - są rdzeniem standardu IWA o nazwie Economic Level of Leakage (tł. Ekonomiczny Poziom Strat). Kluczowym jego elementem. Jest to jedyny jak dotąd standard na świecie (powstały w końcu ubiegłego wieku) wskazujący cel eksploatacji CAŁEGO systemu wodociągowego(a nie tylko sieci) - najniższe koszty dostawy wody.
W skrócie mówi on o tym, że jeżeli ograniczymy straty wody w sieci wodociagowej do poziomu ekonomicznego wówczas będziemy mogli równiez zadbac o przyszłe wymiarowanie/modernizację czy inwestycję związaną z samym ujęciem wody na najniższym kosztowo poziomie!
W związku z tym praca światowych dostawców wody jest optymalizowana w odniesieniu wyłacznie (!) do poziomu strat wody (straty wody są jedyną kierownicą procesów i działań inwestycyjnych) - w odniesieniu do nich liczona jest opłacalność wszystkich przedsięwzięć eksploatacyjnych i inwestycyjnych związanych z systemem wodociągowym. Jeszcze raz - nie ma innych znanych ani lepszych metod optymalizacji pracy systemów wodociągowych -wiejskich czy miejskich.

PO TRZECIE: dostawca wody nie potrafiący udowodnić we własnej sieci optymalnego poziomu strat - jednocześnie nie prowadzi najtańszej możliwej w jego warunkach dostawy wody. W świetle normatywu IWA jest to najzwyklejszym FAKTEM. Udowodnienie prawidłowego poziomu strat należy wyłacznie do dostawcy wody (proste obliczenia dokumentacyjne), a nie do kontrolującej go instytucji np. Najwyższej Izby Kontroli. W krajowych warunkach dostawcy tacy narażeni są na traktowanie -  niejako z powodów racjonalnych - poprzez ocenę ze strony średniej krajowej lub lokalnej. W świetle normatywu IWA (ponieważ optymalne straty wody moga być dla jednych większe lub niższe od średniej i to czasem o bardzo duży procent!) dostawcy:
-  posiadający wyjątkowo niskie straty wody lub wysokie podwyżki cen mogą byc posądzani - o marnotrawstwo środków publicznych (przeinwestowanie),
-  posiadający wyjątkowo wysokie straty - o marnotrawienie wody.

Można stwierdzić, że dostawcy wody na świecie nie są traktowani tak pobłażliwie jak w naszym kraju, gdzie wyłącznie połowa z nich (tj. Ci powyżej średniej strat) muszą spowiadać się ze swojego działania. Aktualnie na świecie prawdziwą "średnią" jest właśnie Ekonomiczny Poziom Strat. Jeżeli ktoś osiąga niższy lub wyższy poziom strat w stosunku do owej "średniej" świadczy to o marnowaniu środków publicznych.

W kontekście powyższego OCZYWISTYM jest, że powoływanie się na marnotrawstwo wody np. na poziomie 34% strat jest aktualnie najzwyczajniej przestarzałym poglądem (bo 'może' jeszcze nie w latach 90-tych, kiedy powstawało polskie opracowanie, w którym użyto owej liczby). IWA od kilkunastu lat NIE ZBIERA już informacji o procentowym wskaźniku strat wody pośród swoich członków - dostawców wody wodociagowej, m.in. z powodu zastąpienia go Ekonomicznym Poziomem Strat.
5. Prawidłowa diagnostyka strat wody w sieci wodociągowej  - 11 minut - cz.5 - LINK
6. Podwyżki CEN WODY na rok 2017 i lata dalsze  - 13 minut - cz.6 - LINK
Copyright ©
2006-2017
by WaterKEY
All Rights reserved

- ECOREG
POS-W w.2
ECOREG w.2
Dwa uzupełniające się oprogramowania do PEŁNEGO uzasadniania strat wody...