WaterKEY
Warszawa
Terminy i zakres tematyczny najbliższych szkoleń...
Nasze ksiażki i publikacje
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Copyright ©
2006-20
22
by WaterKEY
All Rights reserved

Promujemy standard IWA  - dzieki któremu uzyskuje sie minimalne koszty dostawy/przesylu wody wodociagowej !
- POS-W wersja 2 - do ograniczania strat finansowych na bazie wymian przewodów (STRATY DO GRUNTU)
Standard IWA w praktyce w sieciach wodociągowych - przykłady najlepszych praktyk:
ZUK PIASKI Sp. z o.o.
- ECOREG wersja 2 - do ograniczania strat finansowych z uszkodzeń sieci  (STRATY Z USZKODZEŃ)
WaterKEY