WaterKEY S.S.
Warszawa
Copyright ©
2006 -  2017
by WaterKEY S.S.
All Rights reserved

TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
!
Wybierz:
- strona w języku polskim,
Only about ECOREG software
POS-W w.2
ECOREG w.2
Dwa uzupełniające się oprogramowania do PEŁNEGO uzasadniania strat wody...
- SZKOLENIA,
UWAGA: jeżeli nie wiesz, że straty wody obecne w sieci wodociągowej dzielą się na dwa rodzaje (ograniczane dwoma różnymi procesami), tj.:
- STRATY DO GRUNTU,
- STRATY Z WYCIEKÓW.
Wówczas nigdy nie udowodnisz, że Twoje straty należy ZAAPROBOWAĆ, 
i że są w pełni uzasadnione!

Stratami tymi opiekują się dwa oprogramowania:

    STRATY DO GRUNTU (SG)      STRATY Z WYCIEKÓW (SW)
            (+częściowo z wycieków
          ale dla wybranych odcinków)
Straty z Wycieków
Straty do Gruntu
Straty do Gruntu
Straty do Gruntu
Na rysunku obok wskaż miejsca nieszczelności,
a dowiesz się czym różnią się wycieki od strat do gruntu...
W sieciach wodociągowych objetość [m3] STRAT do GRUNTU i STRAT z WYCIEKÓW jest różna. Przykładowo:
- 40% SG,
- 60% SW.
- Arkusz do obliczania STRAT do GRUNTU  i STRAT z WYCIEKÓW -> ściągnij