WaterKEY S.S.
Warszawa
Copyright ©
2006 -  2017
by WaterKEY S.S.
All Rights reserved

TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
!
Wybierz:
- strona w języku polskim,
Only about ECOREG software
POS-W w.2
ECOREG w.2
- SZKOLENIA,
Wycieki finansowe obecne w sieci wodociągowej można ograniczać procesami:
- Wymiana Przewodów,
- Wyszukiwanie Uszkodzeń.

    Wymiana Przewodów             Wyszukiwanie Uszkodzeń
     
Straty z Wycieków
Straty do Gruntu
Straty do Gruntu
Straty do Gruntu
"WYCIEKI FINANSOWE w ZAKŁADACH WOD-KAN a SAMORZĄDY"
(bezpłatny poradnik - kompendium)
cz 1 - Wymiana odcinków sieci wodociągowej => ściągnij (LINK)


Czy znasz światowy standard Ekonomicznego Poziomu Wycieków Finansowych propagowany przez Internetional Water Association od końca ubiegłego wieku
i gwarantujący minimalizajcę wycieków finansowych do minimum w celu zapewnenia najniższej ceny wody wodociągowej?  
Dlaczego wycieki finansowe są duże? - czytaj więcej...
cz 2 - Wyszukiwanie Uszkodzeń =>ściągnij (LINK)
cz 3 - Regulowanie Ciśnienia =>(w przyg.)
cz 4 - Pozostałe źródła wycieków finansowych (w przyg.)
cz 5 - Wycieki finansowe na modernizacji ujęć i stacji SUW (w przyg.) oraz w Wieloletnich Planach Modernizacji i Inwestycji Zakładu WOD-KAN
Jak zahamować wzrost cen wody wodociągowej? - materiał dla Radnych Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Infrastruktury
=> ściągnij (LINK)
W związku z zainteresowaniem samorządów publikujemy:
UWAGA: pierwsza książka w języku polskim na temat wycieków finansowych w wodociągach została wydana w 2001 roku!